Felhasználási feltételek

A jelen felhasználási feltételek (a továbbiakban „Felhasználási Feltételek”) a jelen honlapon (a továbbiakban „Honlap”) elérhető tartalmak, szolgáltatás és információk igénybevételére és felhasználására vonatkozó, jogilag kötelező feltételeket határozzák meg. A Honlapra történő belépéssel Ön magára nézve kötelezőnek fogadja el a Felhasználási Feltételeket, amelyek a Honlapon tett első látogatásakor haladéktalanul hatályba lépnek.

(Utolsó frissítés időpontja: 2022. március 30.)

Oldal neve: drhirek.hu

Az oldal alapvető célja az orvostársadalom számára hazai és nemzetközi cikkek rövid összefoglalása. A videók célja, hogy rövid összefoglalók által segítse a nézőt a számára érdekes információk további megismerése felé terelni. Az általunk összeszedett cikkek és híroldalak információit hiteles forrásnak tekintjük, megbízhatóságát szerkesztőségünk ellenőrzi.

Amennyiben az alábbi feltételeket nem fogadja el, kérjük, ne használja a Honlapot.

A Honlap fenntartója és üzemeltetője az eVisit Hungary Kft. (székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 48.]; cégjegyzékszám: 01 09 952138; a továbbiakban „mi”, „minket” vagy „Társaság”).

Fenntartjuk a jogot, hogy a jelen Felhasználási Feltételeket bármikor, a jelen közlés frissítése útján felülvizsgáljuk vagy módosítsuk. A Felhasználási Feltételek legutóbbi frissítésének időpontját a Felhasználási Feltételek tetején lévő „Utolsó frissítés időpontja” felirat melletti dátum mutatja.

Időről időre frissíthetjük, illetve módosíthatjuk a Honlapot reflektálva a tudományos változásokra, felhasználóink szükségleteire, üzleti prioritásainkra vagy egyéb ok miatt.

1. KORLÁTOZOTT HASZNÁLAT

A jelen Honlap tartalma és a Honlapon közzétett minden szakmai és egyéb anyag a Társaság vagy a Társaság engedélyeseinek szellemi tulajdona, és Önnek kizárólag korlátozott, nem kizárólagos, át nem ruházható, nem engedményezhető felhasználási jogot engedünk a jelen Honlapon elérhető tartalom vonatkozásában. A tartalmakat a különböző social mediában, illetve email útján megoszthatja a jelen Felhasználási feltételekben foglaltak betartása mellett. A műveket a világ minden részén szerzői jogi jogszabályok és egyezmények védik. Minden ilyen jog fenn van tartva. A Honlap felhasználói kötelesek a Honlapunkon megjelenő tartalom vonatkozásában fennálló szerzői minőségünket (vagy a megnevezett közreműködőkét) elismerni. A jelen Honlapról származó tartalmakhoz fűződő szerzői jogot és egyéb szellemi tulajdonjogra vonatkozó jelzést tiszteletben kell tartani és fel kell tüntetni. Tilos a Társaságunk nevét és logóját előzetes hozzájárulásunk nélkül felhasználni.

Tilos a Honlap tartalmát üzleti vagy kereskedelmi célokra a Társaság előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül – részben vagy egészben – megosztani, módosítani vagy felhasználni, ideértve a teljes tartalmat, a képeket, cikkeket, hang- és képfelvételeket vagy videókat. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben a jogszabályok másként nem rendelkeznek, a jelen Honlapon közzétett minden tartalom szerzői jog tárgyát képezi, a Társaság és az adott szerző engedélye nélkül csak a jelen Felhasználási Feltételekben meghatározott feltételek és az adott Honlapon szereplő szövegben kikötött rendelkezések szerint használható fel.

A Társaság és az egyéb harmadik személyek nem engedményezik Önre az ekként megjelölt védjegyekhez, szabadalmakhoz, védett jogokhoz és egyéb szellemi tulajdonjogokhoz fűződő személyes vagy tulajdonosi érdekeiket, illetve felhatalmazásaikat.

A Honlapunk nyitólapjára mutató hivatkozást Ön bárhol elhelyezhet, amennyiben azt tisztességes és jogkövető módon teszi, és azzal nem sérti hírnevünket, illetve abból Önnek nem származik haszna. Hivatkozást nem illeszthet be úgy, hogy az bármilyen köztünk fennálló kapcsolat, jóváhagyás vagy támogatás létezését sugallja.

2. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA ÉS KIZÁRÁSA

 A Honlap látogatása és használata saját kockázatra történik. A jelen Honlapon szereplő tartalom általános szakmai tájékoztatási célokat szolgál, a tartalmak alapján végzett további bárminemű szakmai tevékenység miatt semmilyen felelősséget nem vállalunk. A Honlap tartalma nem tekinthető tanácsadásnak vagy ajánlásnak, továbbá csak és kizárólag az itt szereplő információkra nem alapozható semmilyen konkrét döntés vagy intézkedés, ideértve a Honlapon közzétett orvosi információkat is, amelyek nem helyettesíthetik az egyes betegek igényeire szabott részletes orvosi tanácsokat, további széleskörű információk mérlegelését. Sem a Honlap, sem pedig annak tartalma nem helyettesíti a konkrét vizsgálatok alapján végzett, egészségügyi szakemberek által a konkrét esetben felállított diagnózist.

A Honlap tartalmazhat pontatlanságokat és elírásokat. Fenntartjuk a jogot, hogy a jelenlegi tartalmat, valamint az információkban szereplő programokat és termékeket előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk, korrigáljuk, illetve fejlesszük. Minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy a Honlapunkon található információk naprakészek legyenek, de – sem kifejezetten, sem hallgatólagosan – nem szavatoljuk vagy garantáljuk, hogy a Honlapon található tartalom pontos, hiánytalan vagy naprakész.

Ha Ön üzleti felhasználó vagy egészségügyi szakember, úgy kizárunk a jelen Honlapra vagy annak tartalmára vonatkozó minden hallgatólagos feltételt, szavatosságot, nyilatkozatot vagy egyéb feltételt. Honlapunkat csak belföldi, szakmai ismeretszerzési célokra, social médiában vagy email útján további szakemberekkel történő tartalom megosztásra használhatja, és vállalja, hogy oldalunkat semmilyen kereskedelmi vagy üzleti célra nem használja fel.

A vonatkozó jogi előírások által megengedett mértékben sem a Társaság, sem a jelen Honlap fejlesztésében és üzemeltetésében résztvevő egyéb személyek nem felelnek a Honlap látogatása során a kapcsolat létrehozásával, a böngészéssel vagy letöltéssel kapcsolatosan – közvetlenül, közvetetten vagy véletlenül – felmerülő hibáért, kárért, adatvesztésért, vagy a Honlap tartalmának meghibásodásáért.

Üzleti és üzemeltetési okokból bármilyen indoklás vagy előzetes értesítés nélkül felfüggeszthetjük, megszüntethetjük vagy korlátozhatjuk Honlapunk egy részének vagy egészének hozzáférhetőségét.

3. HARMADIK FELEK HIVATKOZÁSAI

 Amennyiben a Honlap más honlapokra és harmadik személyek által rendelkezésre bocsátott forrásokra mutató hivatkozásokat tartalmaz, úgy azok a hivatkozások kizárólag tájékoztatási célokat szolgálnak. Az ilyen hivatkozások megjelenítése a Honlapon nem értelmezhető úgy, hogy a hivatkozott honlapokat vagy az azokon elérhető információkat mi jóváhagytuk. Az ilyen honlapokon és forrásokon található tartalmak felett nem rendelkezünk ellenőrzéssel.

4. MAGATARTÁSI SZABÁLYOK

Ön vállalja, hogy a Honlap használata során minden alkalmazandó jogszabályt, szabályt és szabályozást betart. Elvárjuk a Honlap felhasználóitól, hogy a jogszabályokat, valamint mások jogait és méltóságát tiszteletben tartsák.

A Honlapot és a Honlapunkon kínált szolgáltatásainkat tilos felhasználni:

 • olyan módon, amely sérti a jogszabályokat vagy szabályozásokat;
 • kéretlen vagy illetéktelen reklámok vagy egyéb promóciós anyagok, illetve bármilyen hasonló üzletszerzési forma továbbítására vagy küldésére;
 • jogellenes vagy csalárd módon, illetve olyan módon, amelynek ilyen célja vagy hatása van;
 • arra, hogy egy másik személynek vagy jogi személynek – ideértve többek között a Társaság képviselőit is – adja ki magát a felhasználó;
 • károkozás vagy károkozási kísérlet céljára, illetve mások törvényes jogainak vagy méltóságának megsértése céljából;
 • a Honlap bármely részének keretbe foglalása („framing”) vagy tükrözése céljából;
 • személyek zaklatásának, megfélemlítésének, megsértésének vagy megalázásának céljából;
 • olyan adatok továbbítására, illetve anyagok küldésére vagy feltöltésére, amelyek vírust, trójai falovat, férget, kémprogramot, adware-t vagy egyéb káros programot, illetve számítógépes szoftverek vagy hardverek működésének hátrányos befolyásolására tervezett hasonló számítógépes kódot tartalmaznak; továbbá
 • a Honlapunkhoz, a Honlapunk tárolására szolgáló szerverhez vagy a Honlapunkhoz kapcsolódó egyéb szerverhez, számítógéphez vagy adatbázishoz történő illetéktelen hozzáférés céljára. A szabályok ilyen megszegését az illetékes hatóságoknak jelentjük, és a hatóságok kérésére feltárjuk az érintett jogsértő személyazonosságát.

Honlapunk használatával Ön az alábbiakba is beleegyezik:

 • nem másolja, duplikálja vagy értékesíti a Honlapunk tartalmát vagy annak bármely részét a jelen Felhasználási Feltételek rendelkezéseit sértő módon;
 • jogosultság nélkül nem fér hozzá, továbbá nem okoz kárt vagy zavart
  • Honlapunk tartalmában vagy annak egy részében;
  • azon eszközben vagy hálózatban, amelyen a Honlapot tároljuk;
  • azokban a szoftverekben, amelyek Honlapunk működését biztosítják; vagy
  • azokban a berendezésekben, hálózatokban vagy szoftverekben, amelyet harmadik fél birtokol vagy használ a Honlappal összefüggésben.

Amennyiben a jelen Felhasználási Feltételeket sértő tevékenység jut tudomásunkra, illetve a jelen Felhasználási Feltételeket sértő információkat vagy anyagokat tesznek közzé, továbbítanak, vagy más módon bocsátanak rendelkezésre a Honlapon keresztül vagy azzal kapcsolatban, jogosultak vagyunk – de kötelesek nem – az adott információt vagy anyagokat eltávolítani vagy azok hozzáférését letiltani, illetve azonnali hatállyal beszüntetni a Honlapok Ön általi használatát.

Jogosultak vagyunk felfedni az Ön személyazonosságát olyan harmadik személyeknek, akik azt állítják, hogy az Ön által a Honlapunkon közzétett vagy feltöltött tartalom sérti a szellemi tulajdonjogaikat vagy a magánélethez fűződő jogaikat.

5. FELELŐSSÉG

A tudomány és technológia állásának megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmazunk a Honlap sértetlenségének és rendelkezésre állásának biztosítása érdekében, melyre azonban nincs hibátlan védelem, így nem szavatoljuk, hogy a Honlapunk támadásoktól mentesen, illetve hiba- és vírusmentesen működik. A felhasználó maga felel a saját számítástechnikai rendszerének, számítógépes programjainak és platformjának a Honlap eléréséhez szükséges beállításaiért, megfelelő működéséért.

Javasoljuk, hogy számítógépének védelme érdekében használjon tűzfalat és vírusirtó szoftvereket.

A jogszabályok által megengedett mértékben kizárjuk a felelősséget a felhasználó számítógépében vagy egyéb vagyontárgyában a jelen Honlappal vagy annak elérésével, használatával vagy tartalmának böngészésével kapcsolatosan felmerült károkért, ideértve az anyagok, adatok, szövegek, képek, hang- és képi anyagok letöltése során bekövetkezett nemkívánatos káreseményeket.

A jogszabályok által megengedett mértékben kizárjuk továbbá minden felelősségünket a Honlap hibás működéséből vagy meghibásodásából, illetve bármilyen hasonló okból eredően felmerülő közvetlen vagy közvetett károkért, veszteségekért, illetve költségekért.

6. ADATVÉDELEM ÉS HOZZÁFÉRHETŐSÉG

 Adatkezelési Tájékoztatónk és Süti Tájékoztatónk tartalmazza azokat a feltételeket, amelyeknek megfelelően személyes adatokat kezelünk Önről, és amelyek szerint Ön ezeket a személyes adatokat a rendelkezésünkre bocsátja. A jelen Honlap használatakor Önnek el kell fogadnia a Honlapra vonatkozó Adatkezelési Tájékoztató és Süti Tájékoztató feltételeit. Az Adatkezelési Tájékoztató és Süti Tájékoztató feltételei a jelen Felhasználási Feltételeknek elválaszthatatlan részét képezik.

A jelen Honlapon elérhető bizonyos Szolgáltatásokhoz nincs szükség előzetes azonosításra, így ezen Szolgáltatások tartalmának használatához Önnek nem kell felfednie a személyazonosságát, ugyanakkor tudomásul veszi, hogy az oldalt csak pecsétszámmal rendelkező egészségügyi szakemberek látogathatják; a belépést követően ezt el kell fogadnia.

Bizonyos esetekben szükségünk lehet az Ön nevére és email címére annak érdekében, hogy  a Honlapon a tartalmak mellett kommenteket helyezhessen el. Amennyiben nem kívánja megadni ezen személyes adatait, akkor nem tudja kommentelni tartalmakat.

Nem garantáljuk, hogy Honlapunk vagy annak bármely tartalma mindig vagy megszakítás nélkül elérhető lesz. Üzleti vagy üzemeltetési okokból felfüggeszthetjük, korlátozhatjuk vagy megszüntethetjük Honlapunk egészének, vagy bármely részének elérhetőségét. Igyekszünk megfelelő időn belül tájékoztatást nyújtani bármilyen felfüggesztésről, korlátozásról vagy megszüntetésről.

Hírlevélre történő feliratkozás esetén Önnek szükséges megadnia bizonyos adatokat, melyek Társaságunk általi kezeléséről az Adatkezelési tájékoztató nyújt további információkat.

7. JOGI FELTÉTELEK

A jelen Felhasználási Feltételek megszegése a Honlap használatára vonatkozó feltételek súlyos megszegésének minősül, amely az alábbi intézkedések bármelyikét vagy mindegyikét maga után vonhatja:

 • honlapunk használati jogának haladéktalan, ideiglenes vagy végleges visszavonása;
 • figyelmeztetés küldése;
 • peres eljárás Ön ellen a feltételek megszegése miatt felmerült károk (ideértve többek között az igazolt adminisztrációs és jogi költségeket is) megtérítéséért;
 • további jogi fellépés Önnel szemben; illetve
 • az általunk indokoltan szükségesnek tartott információk kiadása a bűnüldöző hatóságoknak

A jelen Felhasználási Feltételekre, azok tárgyára és értelmezésére (valamint a szerződésen kívüli jogviták és követelések rendezésére) a magyar jogszabályok az irányadók.

Mindkét fél megállapodik abban, hogy Magyarország bíróságainak kizárólagos joghatósága van.

8. ELÉRHETŐSÉGEK

Amennyiben a Honlappal vagy a jelen Felhasználási Feltételekkel kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, kérjük, forduljon a Társaságunk vezetőségéhez (e-mail cím: info@evh.hu).

Közösség

Szeretne javasolni témát, cikket vagy forrást? Megteheti és mi hálásan köszönjük!

Javaslatom van